หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Macro weekly 1-5/7/56 กระทรวงการคลัง

Economic Indicators: This Week :
       อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมิ.ย. 56 อยู่ที่ร้อยละ 2.3 คงที่จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย และเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวของผักผลไม้บางชนิดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ราคาสินค้าหมวดเนื้อสัตว์เป็ดไก่ และสัตว์น้ำบางชนิดยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากปริมาณผลผลิตของ สัตว์น้ำไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วง 6 เดือนแรกปี 56 อยู่ที่ร้อยละ 2.7 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.2 สะท้อนถึงเห็นถึงเสถียรภาพด้านราคาที่ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน การบริโภคภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
       ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน มิ.ย. 56 หดตัวร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 56 ลดลงร้อยละ -0.4 สำหรับดัชนีในหมวดที่ลดลง ได้แก่ ดัชนีในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ -0.8 (เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย-ผิวเรียบ เหล็กตัวเอชเหล็กฉาก เหล็กแผ่นเรียบดำ) เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง หมวดซีเมนต์ หดตัวร้อยละ -0.4 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ความต้องการชะลอลง ทำให้ ไตรมาสที่ 2 ปี 56 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหดตัวร้อยละ -0.1 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.6.......Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบ  http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=4658

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น