หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

GLOW_Year 30/1/56

งวดงบการเงิน งบปี 52งบปี 53งบปี 54งบปี 2555
ณ วันที่ 31/12/255231/12/255331/12/255431/12/2555
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ     
สินทรัพย์รวม 84,486.86107,326.51120,235.42127,878.21
หนี้สินรวม 52,392.1169,373.9181,003.4286,760.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น 30,947.6733,784.4534,251.7035,208.69
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 14,628.6514,628.6514,628.6514,628.65
รายได้รวม 35,524.9737,878.8041,084.6457,203.00
กำไรสุทธิ 4,187.095,715.513,494.375,559.56
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.863.912.393.8
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ     
ROA(%) 7.78.675.236.4
ROE(%) 13.817.6610.2713.5
อัตรากำไรสุทธิ(%) 11.7915.098.519.55
ค่าสถิติสำคัญ 30/12/255230/12/255330/12/255428/12/2555
ณ วันที่     
ราคาล่าสุด(บาท) 3347.255777.5
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 48,274.5569,120.3783,383.31113,372.04
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/9/255230/9/255330/9/255430/9/2555
P/E (เท่า) 14.311.9321.3924.42
P/BV (เท่า) 1.622.112.483.22
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 20.3822.3722.9524.07
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 5.263.863.362.59
D/E ratio 1.692.052.362.46
รายได้รวม Growth% #DIV/0!6.63%8.46%39.23%
กำไรสุทธิ Growth% #DIV/0!36.50%-38.86%59.10%
P/E Growth% #DIV/0!-16.57%79.30%14.17%
Price Growth% #DIV/0!43.18%20.63%35.96%
Fair price83.60    
upside%7.87%    


ดูจากภาพรวมนะครับ เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับ แต่ upside มันก็ลดลงนะครับ ผมทำ fair ได้ที่ 83 บาทแล้วยิ่งประกาศงบปีแล้วด้วยก็ออกมาชัดครับ แต่ตอนนี้ลงทุนค่อนข้างเสี่ยงครับ เหมาะสำหรับคนมีว่าจะขายประมาณไหนดี โชคดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น