หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เดลินิวส์ 29/10/55

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รัฐบาลก่อหนี้ 2 ล้านล้านปี56 หนี้ประเทศพุ่ง 47% จีดีพี สารพัดโครงการหาเสียง
น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า แผนก่อหนี้ปีงบประมาณปี 56 มีวงเงินทั้งสิ้น 2.04 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าแผนก่อหนี้ดังกล่าวจะทำให้หนี้สาธารณะ สิ้นปี 56 ปรับเพิ่มเป็น 47% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) จากปัจจุบันหนี้สาธารณะอยู่ที่ระดับ 44.89% ของจีดีพี โดยแผนก่อหนี้ปีงบประมาณ 56 แยกเป็น 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ 959,000 ล้านบาท เป็นหนี้ของรัฐบาล 717,000 ล้านบาท เช่น เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 300,000 ล้านบาท เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ วงเงิน 340,000 ล้านบาท

ศึกษาเพิ่มลดหย่อนคู่สมรส
รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้สั่งให้กรมสรรพากรไปทำรายละเอียดการเพิ่มหักค่าลดหย่อนคู่สมรสจากที่ปัจจุบันหักได้ 30,000 บาท และการหักค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบุตรที่ปัจจุบันหักได้ 15,000 บาท รวมกับค่าการศึกษาเพิ่มอีก 2,000 บาท เป็น 17,000 บาท ว่าจะเพิ่มขึ้นได้สูงสุดเท่าไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น