หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Q-CON_Q3 review 30/10/55

งวดงบการเงินงบปี 51งบปี 52งบปี 53งบปี 54ไตรมาส2/55
ณ วันที่31/12/255131/12/255231/12/255331/12/255430/6/2555
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ     
สินทรัพย์รวม2,138.932,019.261,796.021,866.191,985.23
หนี้สินรวม881.47740.42453.82352.98287.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,257.471,278.841,342.201,513.211,697.39
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว400.00400.00400.00400.00400.00
รายได้รวม1,043.74883.061,203.381,562.161,691.00
กำไรสุทธิ-30.3421.3763.3695.57352.00
กำไรต่อหุ้น (บาท)-0.080.050.160.240.88
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ     
ROA(%)1.122.994.627.9116.37
ROE(%)-2.381.694.836.6915.19
อัตรากำไรสุทธิ(%)-2.912.425.276.1218.83
ค่าสถิติสำคัญ30/12/255130/12/255230/12/255330/12/255429/10/2555
ณ วันที่     
ราคาล่าสุด(บาท)0.942.824.08612.1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด376.001,128.001,632.002,400.004,840.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ30/9/255130/9/255230/9/255330/9/255430/6/2555
P/E (เท่า)N.A.87.8948.9114.0420.01
P/BV (เท่า)0.30.891.251.542.85
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)3.153.193.273.884.24
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)N.A.N.A.N.A.0.830.66
D/E ratio 0.580.340.230.17
รายได้รวม Growth% -15.39%36.27%29.81%44.33%
กำไรสุทธิ Growth% -170.44%196.49%50.84%391.09%
P/E Growth% #VALUE!-44.35%-71.29%42.52%
Price Growth% 200.00%44.68%47.06%101.67%
Fair price16.47    
upside%36.15%    

Fair priceP/E 1 year upside%
32.4836.83High P/E168.42%
17.6420.00Average P/E45.76%
10.7312.17Low P/E-11.30%

ดูจากภาพรวมทุกอย่างครับ ครบถ้วนครับ พื้นฐานค่อนข้างดีเป็นบริษัทที่ทำพวก อิฐมวลเบาครับ งบq3 โตมากๆๆครับ เราจึงทำ fair ได้ที่ราว 16 บาทครับโดยใช้ p/e 14 เท่าของปีที่แล้ว ซึ่งตอนนี้เล่นกัน 20 เท่าครับและ ใช้ EPS ที่ 1.17 ครับ เทคนิคก็ไปเรื่อยๆๆครับ แนะนำ BUY ครับบบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น