หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

PTTEP_Q3 review 28/10/55

งวดงบการเงินงบปี 51งบปี 52งบปี 53งบปี 54ไตรมาส3/55
ณ วันที่ 31/12/255131/12/255231/12/255331/12/255430/9/2555
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ     
สินทรัพย์รวม238,267.36300,710.61342,219.55447,842.04462,351.02
หนี้สินรวม104,163.54157,709.84169,925.55247,817.87239,713.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น134,103.83143,000.77172,294.00200,024.17222,637.24
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว3,307.083,312.563,317.453,319.993,319.99
รายได้รวม140,007.14120,338.24147,572.30173,449.78158,616.00
กำไรสุทธิ41,674.8422,153.6041,738.9744,748.0643,547.00
กำไรต่อหุ้น (บาท)12.626.6912.5913.4813.12
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ     
ROA(%)35.0215.6921.3121.1521.07
ROE(%)34.615.9926.4824.0424.13
อัตรากำไรสุทธิ(%)29.7718.4128.2825.825.61
ค่าสถิติสำคัญ30/12/255130/12/255230/12/255330/12/255426/10/2555
ณ วันที่     
ราคาล่าสุด(บาท)107147168168.5156
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด353,858.03486,946.42557,331.20559,417.54517,917.72
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ30/9/255130/9/255230/9/255330/9/255430/6/2555
P/E (เท่า)8.3520.0515.3714.0810.65
P/BV (เท่า)2.783.523.443.072.33
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)38.4641.7748.8954.8567.06
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)3.053.681.592.983.46
D/E ratio 1.100.991.241.08
รายได้รวม Growth% -14.05%22.63%17.54%21.93%
กำไรสุทธิ Growth% -46.84%88.41%7.21%29.75%
P/E Growth% 140.12%-23.34%-8.39%-24.36%
Price Growth% 37.38%14.29%0.30%-7.42%
Fair price189.98    
upside%21.78%    

Fair priceP/E 1 year upside%
273.3315.46High P/E75.21%
217.1112.28Average P/E39.17%
166.909.44Low P/E6.99%


ตัวนี้นะครับพื้นฐานดีนะครับ งบโตมากเลยครับมาจาก core business แต่ที่สำคัญที่ทำให้งบโตกว่าปีที่แล้วเยอะเพราะว่า เรื่องการขาดทุจากอัราแลกเปลี่ยนที่ปีที่แล้วมีเยอะมากครับ ทำให้งบปีนี้กลับโต ค่อนข้างเยอะใน q3 ครับเราเลยทำ fair value ได้ที่ 189 บาทครับโดยใช้ p/e แค่ 10 เท่าเท่านั้นครับ และประมาณการ eps ไว้ที่ 17.49 ครับ คาดการณ์ว่า q4 ของปีนี้ทำได้เท่าปีที่แล้วครับ ส่วนเทคนิคไปเรื่อยๆๆๆครับ แต่ช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีจึงแนะนำ strong buy on weekness ทุกครั้งที่ตลาดลงก็นึกถึงกันไว้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น