หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

SCSMG_Q3 review 30/10/55

งวดงบการเงินงบปี 51งบปี 52งบปี 53งบปี 54ไตรมาส2/55
ณ วันที่31/12/255131/12/255231/12/255331/12/255430/6/2555
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ     
สินทรัพย์รวม3,991.163,969.074,443.8117,111.2914,755.46
หนี้สินรวม2,518.652,282.012,734.6515,935.3512,697.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,472.511,687.061,709.161,175.932,058.17
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว454.45454.45454.45454.451,114.45
รายได้รวม1,824.582,196.482,478.642,640.392,239.00
กำไรสุทธิ-310.76200.91275.77-282.38254.00
กำไรต่อหุ้น (บาท)-3.422.213.03-3.111.21
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ     
ROA(%)-5.912.847.16-2.51-2.53
ROE(%)-17.8212.7216.24-19.57-14.4
อัตรากำไรสุทธิ(%)-17.039.1511.13-10.6912.31
ค่าสถิติสำคัญ30/12/255130/12/255230/12/255330/12/255429/10/2555
ณ วันที่     
ราคาล่าสุด(บาท)262841.753218.6
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด2,363.152,544.933,794.682,908.494,145.76
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ30/9/255130/9/255230/9/255330/9/255430/6/2555
P/E (เท่า)10.11N.A.11.5610.75N.A.
P/BV (เท่า)1.491.592.261.742.01
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)17.4617.618.4918.439.23
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)10.58N.A.7.199.37N.A.
D/E ratio 1.351.6013.556.17
รายได้รวม Growth% 20.38%12.85%6.53%13.06%
กำไรสุทธิ Growth% -164.65%37.26%-202.40%-219.93%
P/E Growth% #VALUE!#VALUE!-7.01%#VALUE!
Price Growth% 7.69%49.11%-23.35%-41.88%
Fair price18.00    
upside%-3.24%    

ปล่อยมันไปเถอะครับบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น