หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Macro daily 26/10/55 กระทรวงการคลัง

http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=3261

1. MPI ในไตรมาสที่ 3 ปี  55 หดตัวร้อยละ -10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
2. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสิงคโปร์เดือน ก.ย. 55 หดตัวร้อยละ -2.5 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน
3. ธนาคารกลางฟิลปิปินส์ประกาศลดอัตราดอกเบยี้นโยบายลงมาอย่ทู ่รี้อยละ 3.50  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น