หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

GLOW_Q3 30/10/55

งวดงบการเงินงบปี 51งบปี 52งบปี 53งบปี 54ไตรมาส3/55
ณ วันที่31/12/255131/12/255231/12/255331/12/255430/9/2555
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ     
สินทรัพย์รวม70,083.0384,486.86107,326.51120,235.42127,191.24
หนี้สินรวม39,884.8552,392.1169,373.9181,003.4287,062.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น29,721.7930,947.6733,784.4534,251.7034,543.77
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว14,628.6514,628.6514,628.6514,628.6514,628.65
รายได้รวม33,853.9935,524.9737,878.8041,084.6439,992.00
กำไรสุทธิ3,539.424,187.095,715.513,494.374,497.00
กำไรต่อหุ้น (บาท)2.422.863.912.392.72
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ     
ROA(%)7.497.78.675.235.48
ROE(%)12.1413.817.6610.2710.97
อัตรากำไรสุทธิ(%)10.4511.7915.098.518.21
ค่าสถิติสำคัญ30/12/255130/12/255230/12/255330/12/255429/10/2555
ณ วันที่     
ราคาล่าสุด(บาท)22.53347.255770.75
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด32,914.4648,274.5569,120.3783,383.31103,497.70
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ30/9/255130/9/255230/9/255330/9/255430/6/2555
P/E (เท่า)7.7214.311.9321.3927.59
P/BV (เท่า)1.121.622.112.483
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)20.0920.3822.3722.9523.61
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)7.355.263.863.362.84
D/E ratio 1.692.052.362.52
รายได้รวม Growth% 4.94%6.63%8.46%29.79%
กำไรสุทธิ Growth% 18.30%36.50%-38.86%71.59%
P/E Growth% 85.23%-16.57%79.30%28.99%
Price Growth% 46.67%43.18%20.63%24.12%
Fair price77.57    
upside%9.65%    

Fair priceP/E 1 year upside%
94.3127.97High P/E33.29%
71.4521.19Average P/E0.98%
46.0913.67Low P/E-34.85%

ตัวนี้นะครับนับว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีอีกตัวครับ เราทำ fair ได้ที่ 77 บาทครับ จึงแนะนำ buy on weekness

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น